Branscher

KROHNE Inor har många års erfarenhet och kunskap inom processindustrin. Oavsett bransch kan vi erbjuda optimala temperaturlösningar för just din applikation.

Bransch: Energi

Energi

Bransch: Kemi

Kemi

Bransch: Livsmedel

Livsmedel

Bransch: Olja & Gas

Olja & Gas

Bransch: Papper & Massa

Papper & Massa

Bransch: Petrokemi

Petrokemi

Bransch: Maritim

Maritim

Bransch: Stål

Stål

Bransch: Vatten

Vatten & Avlopp

Applikationer

Rullverk för rör

Stål: Temperaturmätning vid ett rullverk för rör – Optisk temperaturmätning i valsverket

Temperaturkontrollerad valsning är en förutsättning för att uppnå önskade materialegenskaper och samtidigt maximera effektiviteten i rörtillverkningen.
Pyrometrar har visat sig vara värdefulla för att mäta temperaturen vid piercing, sträckning och färdigvalsning. De mäter föremålens infraröda strålning och beräknar temperaturen enligt Plancks strålningslag. Strålningen mäts kontaktlöst från ett säkert avstånd utan att förstöra arbetsstycket. Temperaturen registreras på några millisekunder och fungerar som en övervaknings- och kontrollvariabel för uppvärmnings- och valsningsprocessen.

Mer information om optisk temperaturmätning i valsverk finns i applikationsrapporten.

Läs mer om lösningar vid rullverk för rör

Reaktor Perstorp Nol

Kemi: Mäta temperatur på flera punkter i 11 meter hög reaktor

För att tillverka ftalater inom kemiindustrin använder man sig av en reaktor där en katalys sker. Genom att se till att man har rätt temperatur på rätt ställe i reaktorn säkerställer man att slutprodukten håller efterfrågad kvalitet. Det är även viktigt att säkerställa att man kommit upp i den temperatur som krävs för att kolvätet i avgaserna ska förbrännas. Mättemperaturen är ca 800°C.

I applikationsrapporten beskriver vi hur KROHNE Inor hjälpt Perstorp i Nol att övervaka temperaturen och därmed säkra kvaliteten.

Läs mer om KROHNE Inor’s lösning

Rullvalls

Stål: Temperaturmätning vid en rullvals

Optiska pyrometrar används för att bestämma plattans temperatur i rullvalsen. De mäter föremålets infraröda strålning, utan kontakt, från ett säkert avstånd och beräknar temperaturen utifrån strålningsvärdet. Pyrometerns siktbana hindras av tät vattenånga och rökbildning vid de relevanta mätpunkterna. För en tillförlitlig temperaturmätning är det absolut nödvändigt att använda en tvåfärgspyrometer.

Läs mer om KROHNE Inor’s lösning

Stål: Övervakning av lufttemperatur i masugn

I den heta masugnen utvinns råjärn ur järnmalm. Masugnen och övrig anläggning kyls ner med vatten för att inte överhettas. Temperaturen på in- och utgående vatten behöver övervakas noggrant. Omkring 220 000 kubikmeter luft i timmen krävs för att smälta järnmalmen i masugnen. Temperaturen på luften håller 1100 grader. Lufttemperaturen övervakas med hjälp av pyrometrar. På masugnen finns tusentals temperaturgivare från KROHNE Inor installerade för att övervaka samt säkerställa kvalitén på processen.

Läs mer om KROHNE Inor’s lösning

Installation av temperaturgivare i ångledningar

Kemi: Mätning av temperatur i ångledningar

I en kemifabrik används processånga till både uppvärmning av processer och som värmeöverföringsmedium. För att skydda processer och produktioner som är beroende av ångan, mäts ångtemperaturen vid flera punkter i systemet. De tuffa processförhållandena i kemifabriken ställer höga krav på temperaturgivarens mekaniska hållfasthet.

Läs mer om KROHNE Inor’s lösning

Man tittar in i förbränningsugn.

Energi: Beröringsfri temperaturmätning i Värmeverk

Vid förbränning i värmeverk är temperaturen en kritisk del för att säkerställa en bra och miljövänlig förbränning. På grund av höga temperaturer och aggressiva rökgaser ställs det höga krav på processinstrumenten. Genom ett unikt pyrometerkoncept kan KROHNE Inor erbjuda en noggrann mätning under hela förbränningsprocessen, som dessutom är underhållsfri.

Läs mer om pyrometerkonceptet här

Tryckgivare OPTIBAR PC 5060 installerade i rörledningar

Papper & Massa: Processer med högt mekaniskt slitage

Inom pappers och massaindustrin transporteras vätskor med fibrer som t.ex. en blandning av vatten och pappersmassa i rörledningar. Beroende på koncentrationen av pappersmassan och flödeshastigheten, kan mekaniskt slitage uppstå. Detta kan leda till trasiga processinstrument och i värsta fall stillestånd i processen.

Läs mer om vår lösning här

Papper och Massa

Papper & Massa: Applikationer med svartlut

Vid pappersmassatillverkning där massaved bearbetas och blir till pappersmassa är svartlut en restprodukt. Svartlut är en koncentrerad lösning av lignin och kemikalier (t.ex. svavel). Det som kännetecknar processen är höga procestemperaturer och extrem korrosivitet. Detta gör att användningen av material såsom rostfritt stål kan vara avgörande för beständigheten.

Läs mer om vår lösning med keramiskt membran

OPTIBAR PC 5060 monterad med PASVE® kulventil

Papper & Massa: Underhåll och rengöring utan processavstängning med PASVE® kulventiler

I vissa applikationer är det önskvärt att kunna koppla bort tryckgivaren utan processavbrott. Med PASVE® kulventiler kan du enkelt och säkert att koppla bort tryckgivaren från processen för underhåll och rengöring, utan processavstängning eller tömning av tanken.

Läs mer om vår lösning med PASVE® kulventiler

Stål: Minskning av mängden spolningsgas med 80 % vid temperaturmätning i kupolugn

På grund av mycket höga temperaturer och mängden spolningsgas ställs höga krav på systemet som mäter temperaturen vid uppvärmningen av en kupolugn i ett stålverk. Genom ett unikt pyrometerkoncept kan KROHNE Inor erbjuda en lösning som minskar mängden gas med 80 % vid temperaturmätning i kupolugn.

Läs mer om pyrometerkonceptet här

Järn och Stål: Att mäta är att veta

Inom järn- och stålindustrin krävs ofta höga temperaturer, speciellt i en masugn när råjärn utvinns ur järnmalm. Läs applikationsrapporten om hur KROHNE Inor hjälpt SSAB i Luleå att övervaka och kontrollera processen noggrant för att säkerställa kvalitén med flera tusentals mätpunkter.

Läs mer om KROHNE Inors lösning

Kundcase

Stål & Metall: Temperaturövervakning i stånggjuteri

Vid tillverkningen av stångstål i kontinuerliga stränggjutningslinjer värms området som omger matarna upp till flera hundra grader Celsius. För att förhindra konstant överhettning krävs pålitliga temperaturgivare som övervakar växelenheternas temperaturutveckling även vid höga strålningstemperaturer. Genom en smart installationslösning av KROHNE Inor’s värmebeständiga mätinsatser kunde kunden få en pålitlig och stabil temperaturmätning som förhindrar långvariga driftstopp i produktionsprocessen.

Läs mer om temperaturövervakning i stånggjuteri

Frystunnel för infrysning av livsmedel

Livsmedel: Mätning av temperatur i frystunnel

Läs om hur vi hjälpte vår kund att ta fram en pålitlig och säker övervakning av deras infrysningsprocess.
Vänligen kontakta oss på marketing@inor.se så skickar vi applikationsrapporten.

Applikationsexempel för beröringsfri temperaturmätning i värmeverk

Energi: Beröringsfri mätning av rökgastemperatur i Värmeverk

Läs om hur vi hjälpte vår kund till en pålitlig och underhållsfri temperaturmätning i deras värmeverk.
Vänligen kontakta oss på marketing@inor.se så skickar vi applikationsrapporten.