KROHNE INOR Temperaturgivare

Våra Värderingar

Våra värderingar – laganda, ansvar och skicklighet är ledstjärnor i vårt dagliga arbete och präglar vår företagskultur.

Laganda

  • Vi är goda kollegor genom att agera positivt, ödmjukt och lyhört.
  • Vi medverkar aktivt till en öppen, kreativ miljö med respekt för varandra.
  • Vi lämnar vidare till varandra med rätt kvalitet i rätt tid.

Detta resulterar i ett samspel som leder till nöjd och trygg kund

Ansvar

  • Vi tar ansvar genom att agera.
  • Vi tar förnuftiga och hållbara beslut.
  • Vi är tillgängliga för att göra ett bra arbete och slutför uppgifter i rätt tid.

Detta resulterar i trovärdighet och utvecklade kundrelationer.

Skicklighet

  • Vi skapar kundnytta genom effektivitet och hög kompetensnivå.
  • Vi vågar anta utmaningar och lösa problem.
  • Vi lär oss nytt och utvecklas.

Detta resulterar i handling, nytänkande och innovation.