Temperaturmätning vid en rullvals – tillförlitlig
mätning och övervakning av temperaturer

Beskrivning av applikation

De ständigt ökande kraven på järn- och stålprodukternas produktkvalitet ställer allt högre krav på tillverkarna. För att uppfylla dessa krav kräver kvalitetssäkringsavdelningarna allt snävare toleranser för valsningstemperaturen. Dessutom har valsningstemperaturerna för tillverkning av metallplåt sänkts ytterligare under de senaste åren.

För att mäta och övervaka de fördefinierade produktionsparametrarna är det därför absolut nödvändigt att använda moderna mätinstrument som är skräddarsydda för de specifika kraven.

Den nedre gränsen för valsningstemperaturen har under tiden sjunkit så mycket att temperaturer från 500°C måste upptäckas.

Temperaturmätningar med pyrometrar

Optiska pyrometrar används för att bestämma plattans temperatur. De mäter föremålets infraröda strålning, utan kontakt, från ett säkert avstånd och beräknar temperaturen utifrån strålningsvärdet.

Pyrometerns siktbana hindras av tät vattenånga och rökbildning vid de relevanta mätpunkterna. För en tillförlitlig temperaturmätning är det absolut nödvändigt att använda en tvåfärgspyrometer. Men inte alla typer av tvåfärgspyrometrar är lämpliga för denna tillämpning. Det är viktigt att välja apparater med lämpliga våglängder där varken rökbildning eller vattenånga påverkar mätresultatet.

En tvåfärgspyrometer mäter intensiteten av den infraröda strålning som avges från mätobjektet vid två närliggande våglängder. Objektets temperatur definieras sedan genom förhållandet mellan dessa två strålningsintensiteter. Rök, damm och vattenånga i siktbanan mellan pyrometern och plattan försvagar den infraröda strålningen. En tvåfärgspyrometer kompenserar för denna störning och visar fortfarande rätt temperatur trots de försvagade signalerna.

Lösning

CellaTemp® PA 40 AF 20 mäter i det kortvågiga området (infraröda) och fångar säkert upp temperaturer på rullvalsar redan från 500°C och uppåt. Detta uppnås genom en kombination av toppmodern sensorteknik, den modernaste behandlingen av mätvärden och ett speciellt optiskt system med hög ljusstyrka. Den  kortvågiga spektralkänsligheten eliminerar påverkan från rök och vattenånga på mätvärdena. Tack vare den dynamiska signalanpassningen kan även svagare  signaler (ned till 10 % av styrkan av vad normalt krävs) användas för att mäta temperaturer från 580 °C och uppåt. Därför uppfyller CellaTemp® PA 40 AF 20 alla krav för en säker och tillförlitlig temperaturmätning vid rullvalsar.

En mängd olika pyrometermodeller finns tillgängliga för att passa olika valsningstemperaturer, målstorlekar, mätavstånd och monteringsvarianter.

För optisk justering kan man välja en CellaTemp® PA 40 antingen med genomlinssikten, en laser eller en färgkamera. Målmarkeringen i sökaren eller på monitorn definierar den exakta storleken och positionen för mätområdet. Begränsat utrymme för installation eller höga omgivningstemperaturer kan kräva ett separat optiskt sensorhuvud och en fiberoptisk kabel för överföring av den infraröda strålningen till utvärderingsenheten.

Sensorhuvudet kan användas utan kylanordning upp till omgivningstemperaturer på 250°C.

Via ett digitalt gränssnitt kan mätvärdena överföras från pyrometern direkt till en persondator där de kan registreras med programvaran CellaView. När man använder pyrometern med integrerad kamera går det dessutom att registrera och analysera visuella förändringar på målobjektets yta.

Rullvalls
Krävande mätmiljö
Optiskt sensorhuvud
Cellaview
Mätningssystem Pyrometer

Applikationsrapport

Vill du läsa applikationsrapporten i sin helhet?

Ladda ner den här.

Applikationsrapport Rullvalls