Att mäta är att veta

 • Kontinuerlig övervakning av processen med tusentals mätpunkter
 • Säkerställer kvalitén med stabil temperaturmätning

Bakgrund

SSAB är ett globalt världsledande företag inom stål- och specialstålstillverkning. I anläggningen i Luleå utvinns råjärn ur järnmalm. Det är en process som kräver höga temperaturer och noggrann övervakning för att säkerställa kvalitén.

Vi har samarbetat med KROHNE Inor under många år för att övervaka och säkerställa kvalitén på vår process“.
– Erik Hansson, Instrument och Systemtekniker, SSAB

Mätkrav i processen

I den heta masugnen utvinns råjärn ur järnmalm. Masugnen och övrig anläggning kyls ner för att inte överhettas med vatten från Lule älv. Temperaturen på in- och utgående vatten behöver övervakas noggrant. Omkring 220 000 kubikmeter luft i timmen krävs för att smälta järnmalmen i masugnen. Temperaturen på luften håller 1100 grader. Luftemperaturen övervakas med hjälp av pyrometrar.

KROHNE Inors lösning

På masugnen finns tusentals temperaturgivare installerade för att övervaka samt säkerställa kvalitén på processen. Masugnens temperatur övervakas noggrant med temperaturgivare från KROHNE Inor. Temperaturen på in- och utgående vatten som hjälper till att kyla ner anläggningen kontrolleras med flera mätpunkter. Temperaturen på den varma luften som blåses in i masugnen mäts bland annat med hjälp av pyrometrar. För att få ett så hållbart och tillförlitligt resultat som möjligt så mäts temperaturen på teglet i kanalens insida. Pyrometern som används är utrustad med kylmantel för att kunna hantera de höga omgivningstemperaturerna.

Produkter som används

Termoelement TCA-P60

 • Högtemperaturgivare för instick med svetsat skyddsrör
 • För mätning av höga temperaturer i applikationer med lågt tryck
 • Anpassad för mätning i rör, skorstenar och kanaler med rök- och
  förbränningsgaser
 • Maxtemperatur: 1150°C
 • Signalomvandlare med analoga och digitala utgångssignaler

Läs mer om TCA-P60

Motståndsgivare TRA-S12

 • Motståndsgivare för ingängning, svetsat skyddsrör form 2G
 • För temperaturmätning i gaser och vätskor i rör och tankar vid
  medelhögt tryck och medelhöga flöden
 • Temperatur: -200 – 600 °C
 • Signalomvandlare med analoga och digitala utgångssignaler

Läs mer om TRA-S12

Signalomvandlare IPAQ C530

 • HART-omvandlare utvecklad för att klara högt ställda
  krav på noggrannhet
 • Kompatibel med motståndsgivare, termoelement, spänning-
  och potentiometersensorer
 • Trådlös konfigurering med NFCTM och Bluetooth®

Läs mer om IPAQ C530

Pyrometer CellaTemp PA 40AF

 • Tvåfärgs- infraröd mätning
 • Integrerad LED-display
 • Mätområde: 500 – 1400 °C

Läs mer om CellaTemp PA 40AF

Masugn vid SSABs anläggning i Luleå
Masugn med flera mätpunkter installerade
Temperaturgivare TRA-S12 installerad i kylvattenledning

Applikationsrapport

Vill du läsa applikationsrapporten i sin helhet?

Ladda ner den här.