Mångpunktsgivare Solana tank

Mångpunktsgivare

Ett instrument, flera mätpunkter

Mångpunktsgivare är idealiska för applikationer där man vill mäta flera punkter eller olika djup i en process, och endast ha en anslutning till processen. Med KROHNE Inors mångpunktsgivare kan du öka anläggningsens effektivitet tack vare en mer noggrann och pålitlig mätning.

Mångpunktsgivare används främst vid temperaturmätning i tankar, cisterner och reaktorer men kan även användas i många andra applikationer. Oavsett applikation kan KROHNE Inor erbjuda kundanpassade tekniska lösningar av högsta kvalitet.

Fördelar:

 • Förbättrad mätkontroll
 • Endast en processanslutning
 • Reducerar installationskostnader
 • Enkelt underhåll
 • Redundans

Endast en processanslutning

Mångpunktsgivarens stora fördel jämfört med vanliga temperaturgivare är att den har flera mätpunkter men endast en processanslutning. På så sätt kan man mäta en större area eller volym utan att störa processen med flera anslutningar och delar i processen.
Färre anslutningar innebär även enklare installation och underhåll vilket reducerar kostnader och tid.
Mångpunktsgivare från KROHNE Inor utformas unikt efter processens krav och förutsättningar. För att illustrera möjligheterna delar KROHNE Inor upp mångpunktsgivaren i två olika principer, 1-dimensionell och 3-dimensionell mätning.
KROHNE Inor mångpunktsgivare finns med både Pt100-element och termoelement.

Typritning Mångpunktsgivare

1-dimensionell mätning

Den vanligaste mångpunktsgivaren är den 1-dimensionella givaren. Precis som namnet indikerar så ligger mätpunkterna antingen vertikalt eller horisontellt i processen. Fördelarna med de 1-dimensionella givarna är att de är tålig mot mekanisk stress och de är enkla att installera och underhålla.

Guidade mätpunkter

Guidade mätpunkter innebär att varje enskild mätinsats installeras genom ett guiderör. Detta för att säkerställa att mätpunkten hamnar på önskad plats i processen. En fördel med detta är att man enkelt kan byta ut enskilda mätpunkter utan att behöva störa processen.

Fjäderbelastade mätpunkter

Fjäderbelastade mätpunkter ger en utmärkt termisk kontakt och bästa möjliga svarstid.
Genom en radiell fjäder pressas mätelementet mot den inre väggen på skyddsröret.

Mångpunktsgivare 1-dimensionell
Mångpunktsgivare 3-dimensionell

3-dimensionell mätning

I stora processkärl kan temperaturen variera mellan olika zoner. För att erhålla en mer rättvisande och samlad bild över temperaturen i hela processen rekommenderas 3-dimensionell mångpunktsgivare.
Fördelen är att mätpunkterna kan fördelas ut både horisontellt och vertikalt i processen.
Varje enskild mätpunkt kan placeras precis där man vill, antingen svetsas den fast mot kärlets vägg eller hålls på plats med hjälp av en vajer.

Mångpunktsgivare väl beprövad av industrin

KROHNE Inor har lång erfarenhet av mångpunktsgivare och har länge levererat tekniska lösningar till den globala processindustrin. Bland våra nöjda kunder finner du bland annat Inovyn och Perstorp Oxo. Vi har även levererat givare till en av världens största solenergianläggningar i Arizona, USA. I leveransen ingick både mångpunktsgivare och signalomvandlare.

Inovyn mångpunktsgivare

Mångpunktsgivare från KROHNE Inor med 16 mätpunkter installerade hos Inovyn i Stenungssund.

Solana mångpunktsgivare

Världens största solenergianläggning i Arizona, USA med flertalet mångpunktsgivare från KROHNE Inor.

Kundanpassade lösningar

KROHNE Inors mångpunktsgivare är speciellt utformade och anpassade för din unika applikation. Viktiga parametrar vid val och utformning är:

 • Givarens position
 • Form och storlek på kärlet,
 • Tryck, flöden och temperatur i kärlet
 • Processmedia
 • Signalbehandling och kommunikation
 • Underhåll av givaren
 • Redundanskrav
 • ITP

Inspektions- och testplan (ITP)

För varje enskilt projekt erbjuder KROHNE INOR en skräddarsydd inspektions- och testplan (ITP). Exempel på tjänster och kontrollpunkter som kan ingå i en ITP är:

 • Materialcertifikat
 • Kalibrering och kalibreringscertifikat
 • Oförstörande provningsmetoder
 • Provning och granskning av oberoende tredjepartsorgan
 • FAT (Factory Acceptance Test)

Kontakt oss

Har du några frågor eller vill veta mer om någon produkt?
Tveka inte att kontakta oss.