Uppdrag, Vision & Mission

​Uppdrag

KROHNE Inors uppdrag är att hjälpa människor att mäta och styra sina processer för att minimera och optimera användningen av knappa och värdefulla resurser samt att garantera säkerheten varje dag!

Vision

KROHNE Inor förser sina kunder med bäst tillgängliga, specialiserade lösningar för temperaturmätning i världen.

Mission

KROHNE Inor utvecklar, tillverkar och säljer specialiserade temperaturlösningar till kunder inom process- och automationsindustrin världen över. KROHNE Inor fokuserar på en långsiktig och hållbar utveckling med en sund finansiell marginal. KROHNE Inor distribuerar sina produkter och tjänster genom eget säljteam i Sverige, genom dotterbolag, genom Globala Partners samt genom samtliga säljorganisationer inom KROHNE-gruppen och deras representanter.​

Inom KROHNE-gruppen globalt är KROHNE Inor ett kompetenscentrum och den ledande tillverkaren när det gäller temperatur.​

KROHNE Inor strävar efter att förse sina kunder med innovativa produkter av högsta kvalitet. Vår kvalitet, som utmärker sig genom en lång produktlivslängd, uppnås tack vare gediget ingenjörskunnande, noggrann testning och produktkvalificering, standardiserade och stabila produktionsprocesser och våra skickliga, erfarna och engagerade medarbetare.​

KROHNE Inor strävar efter att begränsa verksamhetens negativa miljömässiga och sociala påverkan. KROHNE Inor förbinder sig att följa lagar och förordningar samt högt ställda etiska krav.