INOR Process AB tillämpar Allmänna leveransbestämmelser IML 2009 om inget annat är avtalat.

  • Garanti för utrustningen gäller 12 månader efter första användning eller 18 månader efter leveransdag.
  • Garanti för signalomvandlare (transmitters) gäller 5 år efter leveransdag.
  • Garantin inkluderar material och arbetskostnad för reparation av det felaktiga instrumentet i vår verkstad.
  • Förslitningsartiklar och förbrukningsmaterial täcks inte av någon garanti.
  • Vid order understigande 4.000 SEK tillkommer en administrativ avgift på 400 SEK
  • Avgiften för Fastline/ Rush order är 5.500 SEK
  • Leverans sker i enlighet med Incoterms® 2020.

IML2009 – Svenska
IML 2009 – Engelska

Försäljnings- och leveransvillkor