Kvalitet & Miljö

INOR har varit tidiga med sitt kvalitetssäkringsarbete. Arbetet med att bygga ett certifierat kvalitetssäkrings-system startade redan 1993. Kvalitetssystemet byggdes upp för att uppfylla kraven i SS-EN ISO 9001, det vill säga att alla funktioner var på något sätt involverade.

Hög produktkvalitet tack vare stort engagemang i kvalitetssäkringsarbete

Resultatet av vårt arbete ledde till att vi redan 1995 erhöll vårt kvalitetscertifikat. Det genomförda arbetet har gett oss ett stort utbyte med hög produktkvalitet och säkerställda rutiner som ger mervärde både för våra kunder och för oss. Den nya utgåvan av ISO standarden, modell 2015 har gett kvalitetsarbetet ett lyft och vi får löpande positiv respons från våra externa och kundrelaterade revisioner.

Konstant strävan mot miljöeffektiva lösningar

Vårt övergripande miljöprogram syftar hela tiden till att minska användningen av jordens resurser och att återvinna så mycket som möjligt med minimal belastning på vår omvärld. Våra medarbetare skall så långt det är möjligt slippa att hantera ämnen farliga för hälsa och miljö. I samarbete med våra leverantörer strävar vi efter att finna så miljöeffektiva lösningar som möjligt. Grön el är en självklarhet för oss samtidigt som vi arbetar med att minska förbrukningen. Att ersätta pappersdokument med elektroniska dokument likaså.

Vårt miljöarbete har gett oss ytterligare ett certifikat, mot kraven i SS-EN ISO 14001. Vi har valt att ha ett integrerat ledningssystem som täcker både kvalitet och miljö. Hela ledningssystemet finns tillgängligt för alla på företaget i digital form på vårt interna nätverk. Ledningssystemet är dessutom anpassat till kraven i ATEX-direktivet och vi tillämpar ett livscykelperspektiv vid utveckling av nya produkter.

För information om kemikalier i våra produkter kontakta vår Kvalitets- och miljöavdelning; qes@inor.se

Läs mer om vår policy här.

Dokument