Att mäta är att veta!

Werner von Siemens (1816 – 1892)

Kvalitets- och Miljöarbete hos Inor Process AB

Att mäta är att veta! Genom att mäta, analysera resultaten och agera utifrån dem uppnås ständig förbättring. På Inor Process AB applicerar vi detta tankesätt inte bara genom att mäta vår egen verksamhet men också genom att bistå våra kunder med förutsättningar för att mäta så korrekt som möjligt.
Detta ligger till grund för Inor Process AB’s verksamhet och framgång, och Alfred Brakl var säkert inte omedveten om det när han 1939 grundade Inor Process AB som ett försäljningsbolag för temperaturinstrument.
Redan från början fanns ett utpräglat kvalitetstänkande vilket gjorde att företaget inom ett par år, för att kunna ha bättre styrning och erbjuda bättre produkter, startade egen tillverkning av temperaturgivare.

1987 publicerades den första versionen av ISO 9000 och när den första reviderade upplagan släpptes 1994 gjorde sig Inor Process AB redo för certifiering vilken genomfördes med godkänt resultat 1995.
Sedan dess har kvalitetsarbetet, som även inbegriper säkerhet, hälsa och hållbarhet, avspeglat sig i våra produkter som ett resultat av kvaliteten på våra processer och vår kommunikation.
Vi ser vårt löpande kvalitetsarbete som en grundsten i uppfyllandet av vår vision att förse våra kunder med bäst tillgängliga, specialiserade lösningar för temperaturmätning i världen.
Kvalitet är alltså inte bara en avdelning inom vår organisation utan något som genomsyrar hela vår verksamhet och vårt dagliga arbete.

Sedan 2015 är Inor Process AB även certifierade enligt ISO 14001 och eftersom vi anser att kvalitet och miljö går hand i hand så har vi valt att ha en kombinerad certifiering för dessa.
Vårt bidrag till att värna om miljön är inte bara att genom att kontinuerligt genomlysa och minska miljöavtrycket från vår egen verksamhet samt öka effektiviteten och minska svinnet, men även genom att tillhandahålla hållbara, pålitliga och högkvalitativa lösningar som gör att våra kunder nerströms kan optimera sina processer på ett sätt som innebär att de förbrukar så lite knappa resurser som möjligt.
Uppströms har vi en kontinuerlig dialog med våra leverantörer för att säkerställa att vår förbrukning av jordens ändliga resurser hålls på ett minimum.

För oss är frågor om arbetsmiljö, hälsa och säkerhet i ständigt fokus. Vi arbetar för att undvika att våra medarbetare kan utsättas för skador, vi främjar välbefinnande och ett hälsosamt liv i balans. Detta är en viktig del för att åstadkomma och upprätthålla en effektiv organisation. Arbetet med ständig förbättring, oavsett ämnesområde, är ett gemensamt projekt där arbetsgivare och medarbetare ingår såväl som leverantörer och kunder.

Tillsammans arbetar vi för en effektivare och grönare framtid!

 

Ola Jönsson

QES Manager
E-mail: qes@inor.se

Dokument