Mångpunktsgivare mäter temperaturer på flera punkter i reaktorn

• 9 mätpunkter fördelade i 11 meter hög reaktor
• Samtliga mätpunkter fixerade mot skyddsrörets insida för bästa responstid

Bakgrund

Perstorpkoncernen är världsledande inom flera sektorer på Specialkemikaliemarknaden för en mängd olika industrier och applikationer. I Fabriken i Nol framställs Ftalsyraanhydrid (FSA). Framställning av FSA sker genom oxidation av ortoxylen med syre. FSA är en viktig mellanprodukt vid Tillverkningen av mjukgörare till plaster, omättade polyesterhartser samt alkylhartser för lack- och färgindustrin.

Mätkrav

Vid tillverkningen av Ftalsyraanhydrid är det lika viktigt för Perstorp att den omgivande miljön inte påverkas. Restgaserna från processen leds in i en katalytisk reaktor (avgaspanna) där man förbränner alla rester av kolväten.

För att anläggningen ska fungera optimalt är det avgörande med rätt temperatur på rätt ställe. Mättemperaturen är ca 800°C.

KROHNE Inors lösning

För att undvika onödiga håltagningar i den trycksatta reaktorn har Perstorp valt en mångpunktsgivare. Denna kan mäta temperaturer på ett flertal punkter i reaktorn. Man kan både få en skiktad mätning, olika höjder från toppen till botten eller en tredimensionell mätning där mätpunkterna är utspridda på olika ställen i reaktorn. I detta fall har Perstorp valt en skiktad mätning med 9 st mätpunkter fördelat från toppen till botten av den 11 meter höga reaktorn.

Samtliga mätpunkter ligger fixerade mot skyddsrörets insida för bästa responstid. Från mångpunktsgivaren får kunden en 4-20mA signal med HART. Genom att omvandla signalen från typ K till analog signal redan vid givaren, slipper man dra kompensationskabel samt kan använda sig av standard analoga ingångar på PLC-systemet.

Normalt byts givaren ut i samband med planerade stopp, vart fjärde till vart åttonde år.

Produkter som används

Optitemp Mångpunktsgivare

• 9xTyp K
• Processanslutning PN200/PN10
• 9 st signalomvandlare IPAQ R530
• Kopplingslåda i 1.4404 EX utförande
• Enkel apparat deklarering enligt atexdirektivet EN/IEC 60079-0 och EN/IEC60079-11

IPAQ R530

• Universell programmerbar 2-trådsomvandlare med trådlöskommunikation.
• ATEX-godkänd (Zon2).
• IPAQ R530 är en modern signalomvandlare utvecklad för att möta högt ställda krav på flexibilitet, noggrannhet och driftsäkerhet.
• En universell signalomvandlare anpassad för mätning med Pt100, termoelement, spänning eller potentiometer för att minimera lagerhållning och antalet installerade produktvarianter.
• IPAQ R530 finns med ATEX-, IECEx- och cFMus-certifieringar, vilket gör det till ett säkert val för ett stort antal applikationer.
• IPAQ R530 stöder trådlös kommunikation via NFC® och Bluetooth® vilketgör det möjligt att konfigurera och monitorera signalomvandlaren via en smartphone eller surfplatta.

Reaktor Perstorp Nol
Multibox Perstorp Nol
Multipoint_Connection_Box
Perstorp Nol Multibox

Applikationsrapport

Vill du läsa applikationsrapporten i sin helhet?

Ladda ner den här.

Applikationsrapport Perstorp Nol