Temperaturmätningens grunder

Temperaturmätning är mätning av energinivån hos det undersökta objektet. Molekyler med en viss temperatur har också en viss energinivå och denna energinivå överförs till termometern som vi ju avläser. Ju högre temperatur, desto högre energinivå. Essensen i temperaturmätning är att få termometern att representera energinivån och därmed temperaturen på bästa sätt.

På denna webbsida behandlas givare som är i beröring med ett processmedium som har en för oss okänd temperatur. En sådan temperaturgivare kan bara rapportera sin egen temperatur. Det är vår uppgift att se till att denna givares egen temperatur är så lika mediets temperatur som det bara är möjligt. Många faktorer sam- och motverkar varandra. Vi önskar kort svarstid vilket kräver minsta möjliga diameter för givaren. Högt flöde hos processmediet kräver robust givare dvs grov givare med mycket och hållbart material. För att undvika problem med virvlar i strömmande media och egenfrekvens så vill vi ha hög egenfrekvens hos givaren, dvs kort dito. Samtidigt vill vi minska värmeavledningsfelet genom att ha en lång givare, vilket ger en låg egenfrekvens. Detta är bara några exempel på de kompromisser som måste göras. En bra temperaturgivare är en där man balanserat viktiga behov i valet av material och dimensioner.

Molekylernas energinivå i mediet ökar med temperaturen.
Molekylernas energinivå i mediet ökar med temperaturen.