Pt100 4W ansluten till 3W signalomvandlare

Om givare med 4-trådsanslutning, 4W, används med signalomvandlare som bara har anslutning för 3 ledare, 3W, så skall bara tre lika ledare anslutas mellan givaren och signalomvandlare. Den fjärde anslutningen på givaren ska lämnas fri och isoleras om nödvändigt för att undvika oavsedd hopkoppling. Om kabeln innehåller fyra ledare så gör inga parallellkopplingar eftersom alla tre anslutningarna ska ha samma resistans för att 3-ledarkoppling ska fungera som avsett. Detta ger möjlighet att till fullo dra nytta av 4-ledarkoppling längre fram.

Pt100 4W ansluten till signalomvandlare med 3W_445x239