Komplett SIL2 godkännande på IPAQ 520 (Full Assessment)

IPAQ 520 SIL2 certifikat

Det nya certifikatet garanterar de säkerhetskrav som ställ på IPAQ 520 för att uppfylla kraven på Functional Safety enligt den senaste utgåvan av IEC-61508: 2010, vilken är betydligt striktare än den tidigare utgåvan (Utgåva 1 från år 2000), då endast komponenter som är en del av säkerhetsfunktionen tas med i beräkningarna. Den senaste utgåvan av standarden (IEC 61508-1: 2010 och IEC 61508-3: 2010) innebär även betydligt striktare krav på organisationen samt system och rutiner för programvaruutveckling än i tidigare utgåva. Intyget är utfärdat av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP, som är en av de ledande institutionerna inom detta område.

Det nya SIL2 certifikatet finns tillgängligt på IPAQ C520 och IPAQ R520 produktsida.

Menu

Kontakta oss

Vad gäller ditt ärende?

Hittar du inte vad du söker? Gå till Kontakta oss