Komplett SIL2 godkännande på IPAQ 520 (Full Assessment)

IPAQ 520 SIL2 certifikat

Det nya certifikatet garanterar de säkerhetskrav som ställ på IPAQ 520 för att uppfylla kraven på Functional Safety enligt den senaste utgåvan av IEC-61508: 2010, vilken är betydligt striktare än den tidigare utgåvan (Utgåva 1 från år 2000), då endast komponenter som är en del av säkerhetsfunktionen tas med i beräkningarna. Den senaste utgåvan av standarden (IEC 61508-1: 2010 och IEC 61508-3: 2010) innebär även betydligt striktare krav på organisationen samt system och rutiner för programvaruutveckling än i tidigare utgåva. Intyget är utfärdat av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP, som är en av de ledande institutionerna inom detta område.

Det nya SIL2 certifikatet finns tillgängligt på IPAQ C520 och IPAQ R520 produktsida.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our webpages. Read our privacy policy

Settings

This website uses cookies to collect information regarding the use of the website. The information is shared with third parties. Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

Menu