Ex d certifiering stärker KROHNE Inors produktportfölj

KROHNE Inor stärker sin produktportfölj genom att inkludera Ex d-certifiering för utvalda givare. Dessa flamsäkra givare är främst för applikationer inom petrokemi, raffinaderier och pipelines, där kraven på säkerhet och tillförlitlighet är av yttersta vikt.

Vill du lära dig mer om Ex d och Ex ie?

Besök temperaturskolan och läs artikeln EX – Grundläggande information

Menu

Kontakta oss

Vad gäller ditt ärende?

Hittar du inte vad du söker? Gå till Kontakta oss