Välkommen på SIL & ATEX kurs – hösten 2020

Kunskap om ATEX och SIL är många gånger viktigt för dig som arbetar inom processindustrin. Olyckor och oplanerade stillestånd kan få stora ekonomiska konsekvenser eller ännu värre skada på person och egendom.

Under hösten 2020 håller vi en utbildning inom SIL och ATEX där vi bl.a. går igenom bakgrund, standarder och regelverk samt gör praktiska beräkningar.

Skicka din intresseanmälan redan nu till marketing@inor.se

Ur kursinnehållet

SIL & ATEX

SIL

 • Bakgrund SIL, ursprung, varför
 • Regelverk
 • Standarder
 • Metodik för att bedöma risk och faror
 • Vilka indata behövs för beräkning
 • Beräkningsexempel säkerhetskretsar
 • Grupparbete beräkningar
 • Extern verifiering av SIL
 • Driftsättning och installation
 • Underhåll och ändringar i befintlig anläggning
 • Periodiska säkerhetskontroller

ATEX

 • Bakgrund ATEX, EX
 • Regelverk
 • Samspel område (zoner)/ apparat
 • Standarder
 • Val av skyddsprinciper
 • Hur läsa och tolka datablad och certifikat
 • Beräkningsexempel
 • Eget arbete beräkningar
 • Underhåll
Menu

Kontakta oss

Vad gäller ditt ärende?

Hittar du inte vad du söker? Gå till Kontakta oss