TRA-W40 (RZS)

Yttemperaturgivare anliggningstemperatur t ≤ 300 °C

För mätning av yttemperaturen på rör, tankar eller liknande. Monteras antingen genom fastgängning med M5-skruv eller med rostfritt band.

Mätkropp av koppar 8 x 10 x 40 mm med vinkelfräst sida för ökad anliggningsyta. Mätelement med noggranhet enligt IEC 60751. Skaksäker mantelmotståndsgivare monterad i anliggnngskropp av koppar.

Anslutningskabel med Elexar-isolering, 4 x 0.25 mm2 som standard.

Teknisk Specifikation

Mätelement Motståndsgivare
Processtemperatur -50…+300°C
Processanslutning Anliggning
Material Koppar
Diameter Block: 8 x 10 x 40 mm
Kapslingsklass IP 54
Lagersortiment Ja

Dokument