TRA-V10 (VRI)

VVS temperaturgivare för inomhusmontage

Givaren används för mätning av inomhusluftens temperatur. Typiska tillämpningar är datacentraler, sjukhus, kontorslokaler, osv. Givaren monteras på en vägg ca 1,8 m över golvnivån. Installationen bör inte ske i närheten av en kyl- / värmekälla eller direkt framför en luftblåsningskanal.

Mätelement av 1x Pt100 enl. IEC 60751 är placerad i en benvit kopplingslåda av ABS-plast, 71 x 71 x 26 mm.

Utgång med inbyggd signalomvandlare som ger 4-20 mA för valt mätområde.

Teknisk Specifikation

Mätelement Motståndsgivare
Processtemperatur 0…+50°C
Processanslutning Väggmontage
Material ABS-plast
Dimensioner 71 x 71 x 26 mm
Kapslingsklass IP30

Dokument