Manteltermoelement med kompensationskabel

För mätning av höga temperaturer i applikationer med låga flöden och där signalomvandlaren är placerad på avstånd. Givaren är gjord av flexibel mantelkabel, vilket gör den möjligt att forma för att passa i trånga installations-utrymmen. Den tunna diametern gör även givaren lämplig för applikationer som kräver snabba svarstider.

Sensorn är designad med en kompensationskabel för att kunna använda givaren i miljöer som är varmare än den maximala temperaturen för kabeln. Kabel: Silikon 2 x 0.22 mm2 (typ J, K, N) PVC isolerad 2 x 0.22 mm2 (typ J, K, N) Givaren är konstruerad med isolerade fria ledare för installation i applikationer där kopplingsplintar redan finns. Den går även att ansluta till en termokontakt. Anslutningstrådarna är färgkodade enligt IEC 60 584. TCA-M70 finns tillgänglig med mätelement typ J, typ K eller typ N, enkel* eller dubbel, enligt IEC 60584 klass 1. Mätpunkten kan beställas som isolerad** eller jordad.

* Enkel är standard
** Isolerad är standard

Teknisk specifikation

Teknisk Specifikation

Mätelement Termoelement
Processtemperatur +1250°C
Processanslutning Instick
Skyddsficka Utan
Specmaterial ASIS 310 / 1.4841, Inconel 600/ 2.4816, Pyrosil
Diameter 1 mm, 1.5 mm, 3 mm, 4.5 mm, 6 mm
Form På Skyddsficka Utan
Lagersortiment Ja

Dokument

Lagersortiment

Beställningskoder

Beställningskod Instickslängd Diameter Material Kabellängd
4003857501 500 mm Ø3 mm 2.4816 3000 mm
4003857502 1000 mm Ø3 mm 2.4816 3000 mm
4003857503 3000 mm Ø3 mm 2.4816 3000 mm
4003857601 500 mm Ø6 mm 2.4816 3000 mm
4003857602 1000 mm Ø6 mm 2.4816 3000 mm
4003857603 3000 mm Ø6 mm 2.4816 3000 mm