Intresseanmälan till SIL & ATEX kurs

I april 2020 planerar vi att hålla en utbildning inom SIL och ATEX.
Anmäl ditt intresse redan nu för att säkerställa att du får en plats.

Om kursen

Kunskap om ATEX och SIL är många gånger viktigt för dig som arbetar inom processindustrin. Olyckor och oplanerade stillestånd kan få stora ekonomiska konsekvenser eller ännu värre skada på person och egendom. I den här kursen går vi igenom bakgrund, standarder och regelverk samt gör praktiska beräkningar. Kursen pågår i två dagar.

Målgrupp

Instrumentingenjörer, driftsättare, anläggningskonstruktörer, konsulter, driftingenjörer, operatörer och instrumentelektriker inom processindustri och instrumentering

Förkunskaper

Deltagarna bör ha kännedom om eller erfarenhet av processindustri och instrumentering.

Ur kursinnehållet

SIL

 • Bakgrund SIL, ursprung, varför
 • Regelverk
 • Standarder
 • Metodik för att bedöma risk och faror
 • Vilka indata behövs för beräkning
 • Beräkningsexempel säkerhetskretsar
 • Grupparbete beräkningar
 • Extern verifiering av SIL
 • Driftsättning och installation
 • Underhåll och ändringar i befintlig anläggning
 • Periodiska säkerhetskontroller

ATEX

 • Bakgrund ATEX, EX
 • Regelverk
 • Samspel område (zoner)/ apparat
 • Standarder
 • Val av skyddsprinciper
 • Hur läsa och tolka datablad och certifikat
 • Beräkningsexempel
 • Eget arbete beräkningar
 • Underhåll