Smart lösning för beröringsfri temperaturmätning i värmeverk

Vid förbränning i värmeverk är temperaturen en kritisk del för att säkerställa en bra och miljövänlig förbränning. Att använda termoelement för att mäta temperaturen i en förbränningsugn/-kammare är en mycket vanlig och väl beprövad metod. Utmaningen med termoelement är dock dess livslängd som på grund av höga temperaturer och aggressiva rökgaser är relativt kort. För att garantera dess funktion måste de regelbundet bytas ut mot nya.

Att underhålla och byta termoelement upp till en gång i månaden är både tidskrävande och kostsamt. Med KROHNE INOR’s unika pyrometerkoncept får du en noggrannare och mer pålitlig lösning som dessutom är underhållsfri. Tack vare pyrometerns kompakta design kan dem enkelt monteras i samma uttag som termoelementen, vilket ger ett smidigt byte.

KROHNE INOR’s unika och pålitliga lösning

I ett värmeverk är det mer sot och rök i luften i början av processen. Allt eftersom man förbränner och filtrerar så blir det klarare och renare. Till slut består det huvudsakligen av en hög koncentration av CO2 (koldioxid), N₂ (kvävgas) samt H2O (vatten).
För att få en optimal förbränning är det viktigt att ha koll på temperaturen under hela processen. Med KROHNE INOR’s unika koncept som kombinerar två typer av pyrometrar får du en pålitlig mätning genom hela förbränningsförloppet.

  1. I början av förbränningen när det är mycket sotig rök vid lågorna mäter man på partiklarna i röken med en två-färgs-pyrometer, CellaTemp PK 62. En speciell algoritm bestämmer temperaturen från den infraröda strålningen av de heta partiklarna oavsett den optiska densiteten hos den sotiga lågan.
  2. En bit in i processen när luften är lite klarare mäter man temperaturen på CO2 med hjälp av en 1-färgs-pyrometer, CellaTemp PK 72. Denna har en speciell våglängd vilket gör det möjligt att mäta på CO2.
Placering av pyrometrar i förbränningskammare
Placering av pyrometrar i förbränningskammare

Applikationsexempel

Applikationsexempel för beröringsfri temperaturmätning i värmeverk

Ta del av hur vi hjälpte vår kund till en pålitligare och underhållsfri temperaturmätning i deras värmeverk. Vänligen kontakta oss: marketing@inor.se

Hur fungerar en pyrometer?

En pyrometer mäter temperaturen genom infraröd strålning. För att strålningen ska kunna omvandlas till temperatur, måste man ange materialets emissivitet. Det är materialets förmåga att avge värme.
Om kunden upplever att pyrometern visar för låg temperatur åtgärdas detta vanligtvis genom att höja emissionsvärdet tills man får rätt resultat på pyrometern.

Sammanfattningsvis, eftersom vi inte mäter temperaturen utan strålningen måste vi veta hur mycket värme mätobjektet absorberar för att räkna ut rätt temperatur. För många material vet vi detta värde och vid rätt förutsättningar blir resultatet utmärkt. Om vi däremot inte vet värdet måste man kalibrera pyrometern gentemot ett känt värde på temperaturen. Detta så att vi får reda på rätt emissionsvärde.

Mätning av CO2 i rökgas
Mätning av CO2 i rökgas

Dämpningsfunktion för stabilare mätsignal

Då temperaturen oftast fluktuerar och pyrometern är väldigt snabb (5 ms) kan mätsignalen bli väldigt ryckig. För att få en jämnare mätning kan man aktivera en dämpningsfunktion. Detta ger en mer lättöverskådlig temperaturvisning.

Hur dämpningsfunktionen påverkar mätsignalen
1. Utan dämpningsfunktion 2. Med dämpningsfunktion