Säkrare tryckmätning med keramiskt membran

En keramisk mätcell (torr mätcell) har speciella egenskaper som är fördelaktiga i många typer av processer. Keramik är bland annat 10 gånger hårdare än rostfritt stål vilket gör att förslitning, fysiska stötar, kavitation (uppkomsten av hålrum i vätskor) eller tryckslag inte påverkar sensorn i någon större utsträckning.

Detta gör dem även mycket tåliga mot tryckspikar. Det styvare keramiska membranet tål upp till 35 gånger designat värde utan att ta skada och med samma noggrannhet som för traditionella oljefyllda membran.

Ett keramiskt membran är korrosionsbeständig mot nästan alla medier och är även okänslig för tillfälligt vacuum som kan uppstå i processen.

Om ett membran skulle gå sönder upptäcker givaren felet omedelbart. Med metallmembran blir det komplicerat och dyrt att genomföra.  Med ett keramiskt membran undviker man kontaminering av sin process vid skada av membranet, eftersom mätcellen saknar fyllnadsvätska till skillnad från mätceller med metallmembran som är fyllda med silikonolja.

KROHNE INOR erbjuder ett brett sortiment av tryckgivare med keramiskt membran.

Highlights:

  • Hög tålighet
  • Extremt högt överbelastningsmotstånd
  • 99,996 % korrosionsmotstånd
  • 100 % vakuummotstånd
  • 100 % vätemotstånd
  • 100 % feldetektering
  • Klarar högre processtemperatur
Keramiskt membran