Vision & Mission

Vår Vision

Att göra KROHNE INOR till ett av de främsta globala marknadsledande företagen inom temperaturmätning.

Vår Mission

KROHNE INOR levererar ett brett utbud av temperatur mätinstrument och tjänster till den globala processindustrin och OEM-marknaden.

Med applikationsexpertis, kundanpassade lösningar, korta ledtider och smart logistik, är KROHNE INOR en partner som skapar värden för sina kunder genom att bidra till deras verksamhets spetskompetens, lönsamhet, säkerhet och hållbarhet.