Vår policy

T

Trovärdighet i vårt agerande
Genom att ständigt agera och kommunicera pålitligt och i enlighet med gällande regler och lagkrav är KROHNE INOR ett företag som våra kunder, leverantörer och medarbetare kan lita på.

E

Effektivitet
Genom att alltid utföra sina arbetsuppgifter professionellt skapas effektivitet genom hela företaget.

M

Miljö i fokus
KROHNE INOR tar sitt ansvar för att minimera belastningen på miljön genom att säkerställa att vi jobbar med miljömål för att kontinuerligt sänka företagets totala miljöpåverkan, dels företagets direkta inre och yttre påverkan och dels i arbetet med att utveckla och tillverka våra produkter.

P

Personal med kontinuerlig kompetensutveckling
Genom att ständigt följa upp och vidareutbilda personalen vill vi kunna involvera och motivera personalen till ett aktivt deltagande i KROHNE INORS´s utveckling.

E

Ett levande kvalitetstänkande hos alla
På KROHNE INOR finns kvalitet och miljö i medvetandet hos alla medarbetare och blir därmed en naturlig del av arbetet med ständiga förbättringar.

R

Rationell produktion
Med kompetent personal, ändamålsenlig produktionsutrustning och ständiga förbättringar enligt Lean-koncept framställs kvalitetsprodukter med korta ledtider och hög leveransprecision.

A

Attraktiv arbetsplats
KROHNE INOR ska vara en arbetsplats med god arbetsmiljö och intressanta, utvecklande arbetsuppgifter. Mångfald och jämställdhet tillhör våra styrkor.

T

Teknik i världsklass
KROHNE INOR ska vara en etablerad leverantör på världsmarknaden med ett produktprogram och tekniska lösningar i världsklass.

U

Utveckling av produkter med marknadens behov i centrum
KROHNE INOR ska vara lyhörda för marknadens och kunders nuvarande och kommande krav på produkter.

R

Representeras på marknaden genom professionella säljkanaler
KROHNE INOR skall agera professionellt på marknaden via egna säljkanaler, dotterbolag, moderbolag och distributörer, med ett brett produkt- och tjänsteerbjudande som skapar mervärde för kunden.